top of page

วิธีการหา Account ไอดี 

ล็อคอินใน Alibabacloud.com 

กดที่ภาพโปรไฟล์ เลือก ​Account Management  และจะพบ Account ID ขึ้นต้นด้วยเลข 5

Screen Shot 2564-03-14 at 17.28.34.png
Screen Shot 2564-03-14 at 17.29.51.png
bottom of page