top of page
 • เช็ค 'Account ID' ยังไง?
  ล็อคอินใน Alibabacloud.com กดที่ภาพโปรไฟล์ เลือก ​Account Management และจะพบ Account ID ขึ้นต้นด้วยเลข 5
 • หลังบ้านของพาร์ทเนอร์ 'Channel Platform'เข้ายังไง ?
  Log-in www.alibabacloud.com: เข้าสู่หน้า console เมนูแถบบน Enterprise > Channel Platform
 • รอบบิลเรียกเก็บ
  เครดิตของเดือนที่ผ่านมา จะถูกเรียกเก็บตามยอดใช้งานจริง เป็นราคาหลัง discount โดยรอบบิลจะออกไม่เกินวันที่ 6 ของเดือนถัดไป
 • เปิด ticket ยังไง?
  1. กดที่เมนูแถบบน Tickets 2. เลือกเมนู New Tickets จากแถบข้างซ้ายมือ 3. เลือกประเภทคำถาม และกรอกรายละเอียดแล้ว Submit
 • Technical/Solution Support มีอะไรบ้าง
  ทีม Alibaba Cloud ประเทศไทย สามารถวางแผน Architect และแนะนำโซลูชั่นให้พาร์ทเนอร์เมื่อเข้าโปรเจค หรือพบป่ะกับลูกค้าได้ นอกจากนี้ หากต้องการเนื้อหาเพื่อทำ proposal หรือ presentation สามารถติดต่อทางทีมฯได้โดยตรงเช่นกัน
 • ที่ตั้งสำนักงานของ Alibaba Cloud ประเทศไทยอยู่ที่ไหน?
  อาคารภิรัชทาวเวอร์ @ Emquartier กรุณาทำการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ามาเพื่อสำรองห้องประชุม
bottom of page